WOZ waarde Rotterdam is een schatting van de marktwaarde van je woning

De WOZ waarde Rotterdam is een schatting van de marktwaarde bij eventuele verkoop van je huis. De WOZ ofwel Waardering Onroerende Zaken waarde, is de waarde die de taxateurs hebben toegekend aan jouw woning. Dat dat doen ze elk jaar opnieuw. Taxateurs van de gemeente Rotterdam taxeren steekproefsgewijs diverse woningen in verschillende buurten. De waarde van huizen wordt onder andere ook bepaald op basis van verkoop- en aankoopcijfers die de taxateurs hebben verkregen uit het Kadaster. De WOZ waarde Rotterdam hangt ook af van:

–       Het soort woning; appartement; rijtjeswoning; twee onder een kap; vrijstaande woning

–       De oppervlakte van het perceel van de woning

–       De inhoud van de woning

–       Wel of geen tuin, garage, schuur

–       Het bouwjaar van de woning

–       De staat waarin de woning verkeert

Waarom ontvang je de WOZ waarde Rotterdam?

De WOZ waarde Rotterdam wordt gebruikt om te bepalen hoe hoog de heffingen en belastingen voor jouw woning zijn. De WOZ waarde heeft invloed op:

–       OZB (onroerendezaakbelasting).

–       Afvalstoffenheffing

–       Waterschapsbelasting

–       Rioolheffing

–       Inkomstenbelasting (eigen woningforfait)

–       Schenkbelasting

–       Erfbelasting

–       Bij koop en verkoop wordt de prijs voor een groot deel bepaald door de WOZ waarde

–       De hypotheek boeterente. Is de WOZ waarde veel hoger dan kan de boeterente wellicht vervallen

Hoe hoger de WOZ waarde, hoe hoger de belastingen die je moet betalen. Het voordeel van een hogere WOZ waarde Rotterdam is wel dat je jouw huis duurder kunt verkopen. Maar dat houdt ook in dat je, wanneer je zelf een ander huis wilt kopen, ook duurder uit bent. De hypotheekverstrekker kan je vertellen of je boeterente betaald en wanneer deze kan vervallen.

Bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ waarde

Iedereen die een beschikking WOZ waarde heeft ontvangen kan bezwaar aantekenen tegen de vastgestelde WOZ waarde Rotterdam. Heb je het gevoel dat de WOZ waarde van jouw huis te hoog is dan kun je ook bezwaar laten aantekenen door een bezwaarmakers bureau. Een bezwaarmakers bureau tekent voor particulieren gratis bezwaar bij de gemeente. Dit kunnen ze doen omdat de gemeente hun onkosten vergoed als het bezwaar wordt erkend. Ze nemen de kosten voor eigen rekening als het bezwaar niet wordt erkend. Alleen hier kun je al aan zien dat 99 van de 100 bezwaren die worden ingediend door een bezwaarmakers bureau worden gehonoreerd. Een bezwaarmakers bureau heeft juristen en taxateurs in dienst en die werken echt niet voor niets!

Hoe werkt een bezwaarmakers bureau?

Wanneer je bezwaar wil laten aantekenen door een bezwaarmakers bureau moet je je eerst aanmelden. Ze vragen dan een kopie van de beschikking WOZ waarde Rotterdam. Ze willen ook weten op welke gronden je vermoed dat de WOZ waarde te hoog (of te laag) is. Juristen van het bureau bekijken of ze op die gronden bezwaar kunnen aantekenen. Wanneer dat kan, vragen ze een handtekening waarmee je aangeeft dat zij jou vertegenwoordigen bij het bezwaar aantekenen. Het eerste dat ze dan doen is het taxatierapport opvragen bij de gemeente en uitstel van bezwaar aanvragen. Het bezwaarschrift moet namelijk binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking binnen zijn. Zij vragen foto’s en zorgen voor een juridisch onderlegd bezwaarschrift. Dat wordt naar de gemeente gestuurd die dan tot het eind van het jaar heeft om hierop te reageren. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *